राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राबिधिक), स्वास्थ्य सेवाका पाचौँ तह तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवाका सहायक प्रथम (प्राबिधिक) पदको आ. प्र., खुला र समावेशी प्रतियोगात्मक परिक्षाको बिज्ञापन |

या PDF file को लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

Read More
Loading