अनलाइन फाराम भर्ने तरिका

१. फाराम डाउनलोड गर्नुहोस् र तेसलाई प्रिन्ट गर्नुहोस् 
२. तीन प्रती फोटो टास्नुहोस र फोटो र फाराम मा पर्नेगरी हस्ताक्षर गर्नुहोस् 
३. फाराम का सबै बुँदाहरु राम्रोसंग पढ्नुहोस र भर्नुहोस् 
४. फाराम भरी सकेपछी तेसको फोटो खिच्नुहोस या तेसलाई scan गर्नुहोस् र 
आवस्यक सैक्षिक  योग्यता र नागरिकता या जन्मदर्ता सहित btiadmsn@gmail.com 
मा पठाउनुहोस् 
५. फाराम शुल्क रु. १००, फाराम दर्ता शुल्क रु. ५०० जम्मा गरि ६०० रुपैया 
बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युटको खाता नम्बर ०१६०००००००११C मा जम्मा गर्नुहोस् र
भौचर को फोटो खिची या scan गरि email गर्नुहोस् 


नोट:- फाराम भर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु

१. २०७८ पौष ६ गते सम्म १६ वर्ष पुगी सकेको हुनु पर्ने छ
२. २०७८ पौष ६ गते सम्म ३० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने छ
३. SEE वा SLC को क्यारेक्टर सर्टिफिकेट, मार्क्ससीट र नागरिकता को प्रतिलिपि
अनिबार्य संलग्न गर्नुपर्ने छ